Spar Nord viser et stærkt halvårsregnskab. Her er Spar Nord i Køge.

SPAR NORD

Spar Nord leverer halvårsresultat på 469 millioner

Onsdag 24. august 2016 kl: 18:32 af: Hverdagsnyt.dk

Spar Nord afslutter første halvår med et resultat før skat på 469 millioner kroner svarende til en årlig egenkapitalforrentning efter skat på 10,1 procent. Efter en vellykket it-konvertering i maj kan banken desuden begynde at realisere de økonomiske og udviklingsmæssige gevinster, der er forbundet ved at operere på den nye datacentral.

Spar Nords regnskab for første halvår 2016 viser et resultat før skat på 469 millioner kroner. Nettoresultatet er på 383 millioner kroner, og dermed lander den annualiserede egenkapitalforrentning efter skat på 10,1 procent.

Administrerende direktør i Spar Nord Lasse Nyby betegner regnskabet som tilfredsstillende, og han hæfter sig blandt andet ved, at en fortsat kundetilgang og vækst i de eksisterende kunders forretningsomfang bidrager til en fornuftig basisforretning.

Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby.
Spar Nords administrerende direktør Lasse Nyby.

- Set i lyset af det historisk lave renteniveau og den fortsat beskedne samfundsøkonomiske vækst synes jeg, det er tilfredsstillende, at vi i første halvår skaber vækst i forretningen og leverer en tocifret egenkapitalforrentning, siger Lasse Nyby og fortsætter:

- Resultatet kommer af en fornuftig basisforretning, hvor der er styr på omkostningerne, og så mærker vi også de positive effekter af, at der fortsat er rigtig mange nye privatpersoner og virksomheder, der gerne vil gøre forretninger med os.

Spar Nord er de seneste år lykkedes med at tiltrække flere end 10.000 nye privat- og erhvervskunder netto hvert år, og den udvikling er fortsat i 2016.

Vellykket it-konvertering
Den suverænt vigtigste begivenhed i Spar Nord i første halvår var bankens it-konvertering fra SDC (Skandinavisk Data Center) til BEC (Bankernes EDB Central). Projektet har i halvandet år lagt beslag på betydelige ressourcer i alle dele af organisationen, men efter en vellykket overgang til BEC i maj, er der nu frigjort ressourcer til at udvikle banken på andre områder.

- Det er ingen selvfølge, at så store it-projekter forløber planmæssigt, og derfor er vi ganske tilfredse med, at vi nu er kommet godt på plads på BEC, siger Lasse Nyby.

- Det betyder, at vi nu kan begynde at realisere såvel de økonomiske som udviklingsmæssige gevinster, der forbundet med at operere på BECs platform, og som i sin tid var årsagen til vores beslutning om at skifte, fortsætter han.

Samme indtjening, lavere nedskrivninger
På baggrund af udviklingen i første halvår fastholder Spar Nord forventningen til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1 milliarder kroner.

Nedskrivningerne på udlån lander i første halvår på 133 millioner kroner svarende til en nedskrivningsprocent på 0,52, og nedskrivningerne for hele året forventes nu at blive lidt lavere end i 2015.

FAKTA
Med næsten 400.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner.

Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.