Dette er en skitse af skulpturen som er tegnet af Lise Højer.

Skulptur

Arnoldi ud - Lise Højer ind

Fredag 11. maj 2018 kl: 00:29 af: Rolf Larsen

Pengene kom i hus i sidste øjeblik for Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn til skulpturen til minde om Køgegensernes redning af jøderne i oktober i 1943. Men så sprang kunsteren fra.

Hjemmeværnsforeningen "trykkede på "go" knappen" til kunsteren Per Arnoldi, da der "kun" manglede godt 100.000 kr til hans kunstværk. Velvillige donationer fra blandt andet Køge Kommune, ikke mindst, Spar Nord Fonden, Køge Borger- og Håndværkerforening, Køge Havn og Åhavnens Ejerforening havde gjort projektet realiserbart.

Men kunsteren har nu trukket stikket af kunsteriske årsager da den store granitsten som båden skulle hugges ud af, skulle være i et stykke, og der var ingen steder i Norden det kunne lade sig gøre. Det krævede så en tur til Tyskland, og dermed vælter budgettet.

Lokal kunstner
I stedet aktiveres Plan B, som hele tiden har ligget i skuffen. Det er den lokale kunstner Lise Højer, læs mere om hende her, som har kreeret en skulptur som hedder "Varme hænder".

Den er billigere end det oprindelige budget som lød på kr. 875.000. "Varme hænder" balancerer på et budget på kr. 607.500.
Nu er opgaven for Hjemmeværnsforeningen at få nye tilkendegivelser for det nye projekt. Oprindeligt har alle donatorer givet tilsagn om et Per Arnoldi kunstværk, og nu bliver det nu noget andet.

Det er stenhugger Bo Casper Andersen, Køge Stenhuggeri, der skal tilvirke den nye skulptur. Han har lovet at fremstille en model senest den 20. maj af kunstværket.


FAKTA
Den nye skulptur ”Varme Hænder” består af en grå granitsokkel på 1,5 x 1,5 x 1,5m. Oven på soklen står en stor 1,25m høj delskulptur i mørk granit (Køgeborgernes varme hænder, som bærer en båd).
Den samlede skulptur får således en højde på 2,75 meter.
Den skal placeres i Åhavnen i Køge.

Den skal afsløres den 7. oktober 2018. 75 året for jødernes flugt til Sverige ved hjælp af borgere fra Køge.