Køge

Feministisk selvforsvar for kvinder og LGBTQ personer

Mandag 5. november 2018 kl: 22:43 af: Hverdagsnyt.dk

Vold mod minoriteter - såkaldt hate crime - er desværre et fænomen, som LGBTQ pesoner kan risikere at komme ud for. Nu inviterer de til kursus i selvforsvar.

Feministisk selvforsvar er bygget på tre "søjler"

- Kundskab
- solidaritet
- handlingsberedskab

Kundskab: At lære om den vold, der rammer grupper grundet eksempelvis køn eller seksualitet. Dette sker gennem mini-foredrag, der baserer sig på feministisk teori og ved at facilitere gruppediskussioner.

Solidaritet: Arrangørerne ønsker at styrke solidariteten mellem grupper, der udsættes for vold på baggrund af eksempelvis deres køn eller race. Derfor bruges en betydelig del af undervisningen på at dele erfaringer, diskutere begivenheder eller cases og skabe et tryggere rum at udføre selvforsvar i.

Handlingsberedskab: Dette er den mere fysiske del af selvforsvaret, hvor deltalgerne lærer at bruge kroppen til at forsvare sig med ved f.eks. at træne stemmen, finde tyngdepunktet eller lære slag og spark.

De fysiske øvelser, der udføres er relativt simple at udføre, og lette at huske. Det er ikke et krav at man har erfaring med hverken kampsport eller anden fysisk træning.

Uddannelsen i Feministisk Selvforsvar finder sted i Sverige, og startede som et kvindeseperatistisk projekt. For nylig er uddannelsen blevet udvidet til også at omfatte LGBQT-personer i feministisk selvforsvar.

FAKTA
Tilmelding sker på Facebook (find gruppen "Feministisk Selvforsvar") eller pr. mail, koege@enhedslisten.dk
Sted: Teaterbygningen i Køge
Dato og tid: Den 1. december fra kl. 16-18.
Deltagelse er gratis.

Arrangører er Enhedslisten Køge og SUF