Den første stump af forlængelsen er allerede anlagt. Nu kan borgerne i det nye boligområde på Møllebankerne også køre hjem til deres huse.

Borup

Borgermøde om forlængelsen

Lørdag 20. marts 2021 kl: 11:10 af: Hverdagsnyt.dk

Køge Kommune er nu kommet så langt med planlægningen af Vestre Ringvejs forlængelse fra Møllevej til Ryeskovvej, at de inviterer til digitalt borgermøde den 25. marts.

Processen med at gøre ringvejen rundt om Borup færdig, når nu næste fase. Nu skal de sidste etaper planlægges fra den lille stump der allerede er færdiggjort, og hele vejen til før tilslutningen før jernbanebroen på Ryeskovvej.
Der er mange facetter ved anlæggelsen som skal besluttes. Hvor skal der være støjvolde, skal vejen føres under Ørningevej eller skal der anlægges en rundkørsel? Skal tilslutningen til Ryeskovvej ske men endnu en rundkørsel eller skal der være andre løsninger?

Køge Kommune har fremlagt et dispositionsforslag, hvor de forskellige muligheder skal besluttes ud fra. Først skal borgerne dog inddrages og det sker ved et digitalt borgermøde den 25. marts.

Vestre Ringvejs forlængelse er berammet færdig i 2024.

I budgetaftalen for 2021 til 2024 er der afsat kr. 23 millioner til færdiggørelsen af Vestre Ringvejs forlængelse.


FAKTA
Det digitale borgermøde er fastlagt til den 25. marts. Selve linket og dagsordenen til mødet er klart en uge før mødets afholdelse og kan findes på Køge Kommunes hjemmeside. Du vil også kunne finde linket på Hverdagsnyt.

Borgermødet vil også have svar på mange af de spørgsmål der er stillet af borgere til projektet i løbet af sidste halve år.

Dispositionsforslaget kan ses her