Hovedgaden 28

Illum Hansen: Det er ikke ulovligt

Tirsdag 30. november 2021 kl: 22:41 af: Hverdagsnyt.dk

I en tidligere artikel har Hverdagsnyt afdækket nogle forhold der gjorde sig gældende i forbindelse med salg af en lejlighed på Hovedgaden 28. Nu har Mads Illum Hansen svaret på nogle, ikke alle, af Hverdagsnyts spørgsmål, som var fremsendt i forbindelse med artiklen.
De bringes her.

I forbindelse med offentliggørelsen af artiklen om en ejendomshandel i Hovedgaden 28 i Borup, var der også fremsendt en række spørgsmål til Mads Illum Hansen.

Nu svarer han på disse.

Ifølge Heidi Kirkebye Andersen, har Mads Illum Hansen budt på hendes lejlighed 28C i 4. kvartal 2019, men hun har hver gang afvist det grundet det ikke er tilladt at eje mere end to lejligheder.

Derfor spurgte Hverdagsnyt således:
- Hvad er årsagen til at du giver et bud, når du ved det er imod vedtægterne?
Mads Illum Hansen svarer således:
- Årsagen kender du. Det er ikke imod vedtægterne når en juridisk enhed max har to lejligheder.

Hverdagsnyt vil forsøge at få dette yderligere præciseret af Heidi Kirkebye Andersen.

Køreplan for køb af lejlighed
Den 1. april 2020 udfærdiger du (Mads Illum Hansen) en køreplan for hvordan sælger til Hovedgaden 28C, 2TH, kan sælge sin lejlighed til dig.

Du foreslår sælger:
1. Der ligger en købsaftale
2. Du stemmer for forslaget (at slette paragraf 3.2 fra vedtægterne. RL)
3. Du har solgt din lejlighed og skal ikke bruge mere tid og bøvl med mig eller din lejlighed.
Du får en 2019 pris i et marked der har udsigt til et fald pt.

Er baggrunden for at du fremsætter dette forslag, at du på sigt gerne vil overtage alle ejerlejligheder i bygningen?
- Nej, jeg har aldrig haft intention om at eje alle lejligheder, men alene i årevis argumenteret for at få en ejerforeningsdrift i balance og sikre øvrige medlemmer betalte deres del af foreningens kontingent hvilket var tilfældet ikke skete.

Lejligheden blev i stedet i september 2020 handlet til en Ulrik Sejersdal Nielsen, som skrev under på købsaftalen senest den 17. september 2020. Da han underskriver købsaftalen gør han det med ”eller ordre”, som betyder at det ikke nødvendigvis er den samme køber som står på det endelige skøde.

Den passus gør Ulrik Sejersdal Nielsen brug af, og på det endelige skøde den 21. september, står der således Illum Management ApS, som på det tidspunkt er ejet 100 procent af Mads Illum Hansen.

Ulrik Sejersdal Nielsen skriver i anden mail at: ” (…) Jeg rettede derfor henvendelse Mads Illum Hansen, da jeg er bekendt med at han ejer 2 lejligheder i ejendommen og spørger om han vil købe min. I denne process enes vi om at det er nemmere og mere smidigt hvis han blot overtager forpligtelserne i købsaftalen (…).”.
Da Ulrik Sejersdal Nielsen køber lejligheden er han bekendt med vedtægterne i ejerforeningen.

Hvornår er du blevet bekendt med Ulrik Sejersdal Nielsen?
Dette svarer Mads Illum Hansen ikke på.

Hverdagsnyt spørger endvidere:
Hvad er årsagen til at du vælger at købe lejligheden, når du ved det går imod vedtægterne i ejerforeningen?

- Det går ikke imod vedtægterne som tidligere nævnt. De andre ejere har altid haft mandat til at kunne ændre vedtægten, hvis de har synes det ikke skulle kunne været muligt at købe igennem et CVR, hvilket de ikke har gjort, eller samarbejdet om, da de ligeledes ikke kunne blive enige uden om mig om noget som helst.
Du skriver du har fået en jurist til at erklære det for ulovligt, det er direkte usandt.

Illum Management mod Mads Illum Hansen
I forbindelse med research om næste artikel, spurgte Hverdagsnyt Mads Illum Hansen om følgende;
Kunne du forestille dig en dagsorden, hvor Illum Management ville stille sig anderledes end Mads Illum Hansen, hvis der skulle stemmes om et punkt på et bestyrelsesmøde?

Til dette svarer Mads Illum Hansen
- Ud fra et ansvarlighedsprincip, om vedtagelse af snehold på fortov, vedligeholdelse af sternbrædder med nedstyrtningsfare, lapning af tag m.v. som var det der var på dagsorden, så nej.
Der (læs. Jeg privat, eller mit selskab) har aldrig nogensinde fremsat forslag til skade for bygning, ejerforening eller driften heraf.
Til gengæld alene et løft af ansvar for beboere og fodgængere i og omkring ejendommen og genoprettelse af en foreningsdrift med ansvar for kreditorer og som var på vej ud over kanten.

FAKTA
Vedtægterne i Ejerforeningen på Hovedgaden 28, havde som punkt 3.2 at det ikke er muligt at eje mere end to lejligheder i bygningen. Mads Illum Hansen køber en tredje lejlighed gennem et 100 procent personligt ejet ApS ved navn Illum Management.
Hverdagsnyt har søgt juridisk assistance for at få vurderet om dette er en omgåelse af vedtægterne, og her er det den klare vurdering at det er det.

Endvidere har Hverdagsnyt aldrig påstået at der er sket noget ulovligt i forbindelse med handlen.