Poul Erik Jensen er formand for Borup Haandværker- og Borgerforening af 1912. Han vil give foreningen nyt liv efter den var lige ved at lukke.

Borup

En forening på 110 år

Onsdag 24. august 2022 kl: 19:49 af: Rolf Larsen

Borup Haandværker- og Borgerforening fylder i år 110 år.
For at sætte det lidt i relief blev foreningen dannet et halvt år efter Titanic sank. Otte år før Lise Nørgaard blev født og fire år før Første Verdenskrig. Det er altså en bedaget forening, men en ny bestyrelse vil vitalisere foreningen, som markerer de første 110 år ved Kulturnatten i Borup fredag den 26. august.

Det er bestemt ikke alle som har kendskab til foreningens eksistens, og derfor er der her lidt om hvorfor foreningen blev dannet og hvad de har hjulpet til med i Borup siden starten.

Foreningens formand Poul Erik Jensen har sat Hverdagsnyt i stævne og fortæller her om baggrunden for hvorfor han gerne vil have lidt forskræp op til Kulturnatten:

Den første bestyrelse bestod af følgende; Murermester Christian Rasmussen, Martin Jensen, Skomagermester Larsen. Forrest: Assistent Johansen, Malermester Rasmussen og Manufakturhandler Th. Christiansen. Billedet er fra 1915, hvor Teknisk Skole blev indviet.
Den første bestyrelse bestod af følgende; Murermester Christian Rasmussen, Martin Jensen, Skomagermester Larsen. Forrest: Assistent Johansen, Malermester Rasmussen og Manufakturhandler Th. Christiansen. Billedet er fra 1915, hvor Teknisk Skole blev indviet.

- De fleste af Borups borgere kender jo en hel del til det foreningsliv der knytter sig til byen, men efterhånden er vi jo blevet flere foreninger og for ”nye borgere” i Borup kan det jo være nok så interessant at få et lille rids over hvad fortiden har at fortælle, og hvad man i dag foretager sig i Borup Haandværker- og Borgerforening. Vi har ikke nogen hjemmeside, men nu har vi en Facebook-gruppe hvor vi vil opdatere når vi har noget på hjertet, der angår borgerne i Borup

Den første kassebog fra 1912 med sirlig skråskrift
Den første kassebog fra 1912 med sirlig skråskrift

Lad os begynde i 1912.
Foreningen blev stiftet mens Nikolaj 2. var zar i Rusland og blev den sidste kejser i Rusland og det var faktisk 5 år før Vladimir Lenin blev statsleder i Sovjetregimet. Og der var også nogle år før første verdenskrig, samt salget af De Vestindiske Øer til Amerika i 1917 for 25 millioner dollars, så vi har med en gammel forening at gøre.

Foreningen ejer en del af Møllelundsparken, hvor de også sætter deres telt op på Kulturnatten.
Foreningen ejer en del af Møllelundsparken, hvor de også sætter deres telt op på Kulturnatten.
Her er dokumentet som Baron Weddel Neergaard, Christian Weddel Neergaards farfar i 1945 overdrager grunden til bl.a. Borup Haandværer- og Borgerforening af 1912.
Her er dokumentet som Baron Wedell-Neergaard, Christian Wedell-Neergaards farfar i 1945 overdrager grunden til bl.a. Borup Haandværer- og Borgerforening af 1912.

- Foreningen blev stiftet af 36 borgere, der ved en stiftende generalforsamling på Borup Kro i efteråret 1912, besluttede sig for at se på, hvad man kunne hjælpe et lille bysamfund med. Det var ikke småting. Der blev lagt gas og elektricitet ind og der blev arrangeret fabriksbesøg, bal på kroen, man havde udlejning af flagstænger og fugleskydning. Kort sagt, en større berøringsflade med borgerne end i nutidens dage. Nu er vi oppe på en del medlemmer, hvilket er sket på godt 100 år, så man kan vel godt sige at det er gået støt og roligt fremad siden starten, siger foreningens formand Poul Erik Jensen der blev valgt i 2019, og tilføjer;

- Specielle genrer indenfor hvad man vil bruge sin fritid på dukker jo op, for ellers er der jo ikke nogen udvikling. Det er jo nok her, Borup Haandværker- og Borgerforening ikke har været så stor en fornyer, som det kunne være påkrævet, men nu prøver vi igen og der er kommet flere medlemmer til de sidste år.

Kulturnat, generalforsamling og legater
"Og så var der jo lige ..." Det er en sætning der kan benyttes hele året rundt. Men i Borup Haandværker- og Borgerforenings regi høres den mest fra slutningen af juli til midten af januar.
Det var meningen at den Tekniske Skole skulle bruges i forbindelse med
Det var meningen at den Tekniske Skole skulle bruges i forbindelse med "Den Spanske Syge" som hærgerede fra 1918-1920. Det blev dog ikke aktuelt.

- Medlemmerne mødes på gader og stræder i vor efterhånden anseelige by, hvad angår størrelse, og det stående spørgsmål deler sig i to: ”Hvornår er der Kulturnat og Hvornår er der generalforsamling?" Det er de to poler, hvorom det drejer sig i dag.

Hvilket legat er det som Borup Haandværker- og Borgerforening uddeler?

- Jo ser I der var to murermestre, Rasmussen og Nielsen, der fik en ”Teknisk Skole” til at se dagens lys. Der står 1915 på facaden og den ligger stadig på hjørnet af Hovedgaden og Elmevej (det som nu er kommunalt ejet og kaldes "Elmehuset".
- Her kom de unge mennesker, hvad enten de var i lære som murer, bager, tømrer eller skrædder, og fik et ekstra skub hen ad livets landevej i form af lærdom. Det foregik når det var vinter. Faktisk en lille ”Højskole”, siger Poul Erik Jensen og tilføjer:

Foreningen har beholdt det oprindelige våbenskjold tilbage fra starten af forrige århundrede.
Foreningen har beholdt det oprindelige våbenskjold tilbage fra starten af forrige århundrede.

- Men den gamle mesterlære blev afskaffet, og så solgte Borup Haandværker- og Borgerforening i 1966 bygningen til Skovbo Kommune for kr. 28.000. For de penge oprettede vi et legat til unge, der havde relation til Borup og omegn, og var under uddannelse.
Hvert år indbragte fundatsen fra legatet omkring 3.000 kr. i indtægt. Disse blev så, efter ansøgning, tildelt ubeskåret til en person eller delt op i mindre til flere, efter bestyrelsens skøn. På den måde har foreningen indtil nu sponseret ca. 133.000 kr. til Borup og omegns unge.
Og vi bliver ved. Det bliver ikke helt så nemt fremover, at få penge, til de unge mennesker som kan uddeles som legater, da vi har minus renter og ikke ret meget i afkast. Der til skal vi betale gebyrer mm, men vi har giver bestemt ikke op.

Så sent som i marts 2022 uddelte Borup Haandværker- og Borgerforening fire legater til unge i Borup som er under uddannelse. Det er Arendse Maria Toft, Niels-Emil Peetz, Mads Valentin Jensen og Thor Lodberg
Så sent som i marts 2022 uddelte Borup Haandværker- og Borgerforening fem legater til unge i Borup som er under uddannelse på kr. 2.500 hver. Det er Arendse Maria Toft, Niels-Emil Peetz, Mads Valentin Jensen og Thor Lodberg. En var forhindret grundet eksamen.

Bænke
En anden ting man støder på er bænke som er sat i omegnen af Borup. Mest kendt er nok bænken ved starten af skovvejen "Tremmevej" på Lammestrupvej. De bænke er sat op af Borup Haandværker- og Borgerforening.

- Der var faktisk flere, men tidens tand og uheld samt pekuniær afmatning er der kun en rest tilbage. Jeg ved ikke hvorfor, men det vækker altid stor moro, når formanden på generalforsamlingen i sin beretning kommer ind på dette emne. De står i omegnen af vor by, hvor man kan sætte sig ned og tage sig et lille hvil, når man er ude at gå en tur, hvad enten det er vinter, vår, sommer eller høst.
Det startede med ti bænke, der blev sat op først i 60’erne, men på grund af vejforandringer og en sneplov, der skulle igennem en snedrive, hvor en af vore bænke befandt sig under, er der nu syv tilbage.
Hvis man vil vide hvor bænkene er placeret kan man ringe til formanden. Forsøgsvis har vi prøvet at mærke to af dem med vores plaquette af rustfrit stål og med navn indgraveret.
Det gik godt et par år, men da Borupvej i 2005 skulle udvides og bænken, som stod der, skulle flyttes forsvandt vort lille mærke, men hvis vi leder ordentlig efter, finder vi det nok igen.

Bænkene kræver lidt vedligehold, og til stor glæde for bestyrelsen viser det sig at flere af Borups kendte ansigter handelsmæssigt, efter at have fået armene drejet om på ryggen, har indvilget i at sponsere denne afdeling af vort virke. Vores afdøde medlem Erik Andersen sørgede for vedligehold af bænkene da det var gået lidt i stå. Æret være hans minde.
På vores generalforsamling den 8. marts 2022 lovede næstformand Søren Jensen at se på bænkene. Med formandens hjælp kan det være det lykkes, siger formand Poul Erik Jensen.

Bænkene kan også ses på vores Facebook side her.

En Fane
Tilbage i tid havde enhver forening en fane. En sådan har Borup Haandværker- og Borgerforening også.

- Vi har også en meget flot gammel fane, som vi viste frem da Dronning Margrethe den 2. besøgte Borup Skole onsdag den 29. maj 2019, og vi fik lige et nik fra Dronningen. Vi var den eneste forening med en fane. Desværre er den meget tyndslidt, den er jo også 109 år gammel og trænger til at blive restaureret. Det er temmelig dyrt, men det kan jo være når nogen læser dette, at der er flere der måske vil sponsere et lille beløb hver til det gode formål at restaurere fanen.

Foreningens fane blev sidst vist frem ved Dronningens besøg i borup i 2019.
Foreningens fane blev sidst vist frem ved Dronningens besøg i Borup i 2019.
Her er majestæten på Borup Skole.
Dronning Margrethe gav et nik til fanen ved hendes besøg i Borup i 2019.
Dronning Margrethe gav et nik til fanen ved hendes besøg i Borup i 2019.

- Vi takker Borup Haandværker- og Borgerforening af 1912’s medlemmer for støtten i hele Corona perioden.
Vi afholder den næste generalforsamling i marts måned 2023. Det plejer at være hyggeligt med et par stykker smørrebrød med mere, slutter formand Poul Erik Jensen.

FAKTA
Borup Haandværker- og Borgerforening af 1912 er med på Kulturnatten fredag den 26. august. Mød dem foran Sognegården på vores grundstykke på det grønne areal. Der vil vi prøve at gøre det festligt i vore telte med mad, fadøl og musik hele aftenen. Her er et fire mands band med "Oldies but Goodies" og meget mere. Byens borgere kan få en hyggelig dag/aften med god underholdning.

Program for kulturnatten fredag den 26. august 2022.
Du finder Borup Haandværker- og Borgerforening af 1912 på deres jordstykke i Møllelundsparken foran Sognehuset.

Kl. 17.30 Åbnes indgangen og teltene.

Kl. 17.30 – 20.00 Kørsel med rigtig diligence, som har kørt ved byen Billings i Montana i Amerika, den er blevet repareret et par gange, men er ca. 200 år gammel.

Kl. 17.45 – 22.00 Musik ved 4-mands band, som spiller "Oldies but Goodies".

Kl. 18.00 – 20.00 Middag.

Menu:
Grillet nakkesteg og marinerede kylling inder-filet.
To slags kartofler: Kold kartoffelsalat og små kogte, krydrede og grillede kartofler.
Forskellige slags salater med fire slags dressinger.

Pris: Kr. 100,- pr. person

Der kan tilkøbes vine og dejlig kolde fadøl, samt læskedrikke.

Tilmelding skal ske på mail ampej@pejen.dk senest den 22. august (men mon ikke det kan lade sig gøre at melde sig til den 25. august også).
Tilmeldingen er efter først til mølle princippet.

Man kan sidde i tørvejr hvis det bliver torden og regnvejr, så længe der er plads.

Kl.18.30 kommer Borup Brass Band forbi og giver et par numre.

Ca. kl. 18.45 – 18-55 Tale ved Christian Wedell-Neergaard

Kl. 20,00 Lodtrækning om gavekort fra Nygaards Køreskole.

Kl. 17.30 – ???? er der sjove lege for børn og barnlige sjæle.

Der tages forbehold for evt. ændringer.

På foreningens vegne
Poul-Erik Horst Jensen
FormandForeningen takker deres sponsorer:
CH Byg A/S Borup, Borup Auto ApS, ES-Elektrikeren A/S, Nygaards Køreskole, Jens Peder Pedersen Kildegaarden Diligencekørsel, Borup Brass Band. På forhånd tak til de frivillige medlemmer, som hjælper til.

Er man nysgerrig og har man lyst til at melde sig ind i foreningen, så koster det 150 kr. om året og man kan indmelde sig på mail: ampej@pejen.dk