Paul Christensen døde fredag den 2. september efter længere tids sygdom.

Mindeord om Paul Christensen

Torsdag 8. september 2022 kl: 18:08 af: Rolf Larsen

Det er ikke spor rart at tænke på at man ikke længere kommer til at møde Paul når man færdes i Borup.
Han døde i eget hjem fredag den 2. september efter længere tids sygdom.

Egentlig var Paul ikke fra Borup. Han blev født for 71 år siden i Vordingborg, men voksede op i Slagelse.

Indtil han flyttede til Borup i 1981. Her faldt han for huset ved Borupvej og har boet der lige siden.

Det var dog Borup som blev hans omdrejningspunkt, og det kunne godt tage en rum tid for ham, at færdes rundt i Borup, da mange gerne ville vende et eller andet emne med Paul.
Det sagde han sjældent nej til.

Der var stort set ikke den forening som ikke på et eller andet tidspunkt har haft glæde af Paul. Da hans to drenge voksede op, var det naturligt for ham at tage en tørn i Skolebestyrelsen på Borup Skole, og da de blev spejdere eller spillede fodbold, ja, så fandt man også Paul blandt bestyrelsesmedlemmerne der.
Han har været aktiv i Borup Borgerforening i alle årene og som selvstændig erhvervsdrivende var det også klart at Paul Christensen meldte sig ind i Borup Erhverv da den forening blev oprettet i 2019.

Paul var selvstændig indenfor en meget speciel branche. Han var Forstkandidat og var skovforsker indenfor Juletræer og pyntegrønt. Her lavede han mange forsøg og hans profession blev i familien da to af hans sønner er blevet i faget da Anders er blevet Agronom og Ole er Bioteknolog.

Paul havde sine meningers mod og han mente den måde kommunen kom ukrudt til livs på ikke var effektiv. Det kunne gøres meget nemmere ved at bruge sprøjtemidler, ligesom han også kunne finde på at takke nej til en ribbensstegssandwich, som han ellers elskede, hvis den var økologisk.

Paul blev politiker for Venstre, da han mildt sagt, ikke kunne blive siddende da en borger i Køge Kommune blev straffet fordi han beskar kommunens træer på eget initiativ.
Han blev valgt ind i Kommunalbestyrelsen i Køge Kommune i 2013 med mange stemmer fra Borup i to omgange, men måtte grundet sygdom melde fra til det seneste kommunalvalg i 2021, selvom han var på listen. Sygdom tvang ham desværre af listen.

Paul Christensen var selvstændig indenfor forskning af juletræer og pyntegrønt.
Paul Christensen var selvstændig indenfor forskning af juletræer og pyntegrønt.

Paul gik altid efter bolden, og aldrig manden, og kunne lide det politiske arbejde. Det var fortsat Borup som var hans hjerte nær og han arbejdede altid for et større sammenhold blandt de kandidater der blev valgt i 4140 uanset partifarve.

Pauls glade smil og kække kommentarer vil blive savnet i Borup, og det er svært at forestille sig at man ikke kommer til at møde ham mere.

Der kommer et tomrum efter Paul Christensen.

Paul efterlader sig sin hustru Kis, tre drenge og to børnebørn.

Han bisættes under private former fra hjemmet på Borupvej 102B fredag den 9. september fra kl. 13.00.

Alle er velkomne.

Æret være Paul Christensens minde.