Vælgermødet på Pakhuset Braunstein i Køge havde samlet godt 50 vælgere som var interesseret i primært at høre om havmiljøet i Køge Bugt.

FV22

Konsensus om havmiljøet

Tirsdag 25. oktober 2022 kl: 04:45 af: Rolf Larsen

De ældre vælgere, og de var i overvægt til Hav valgmødet på Pakhuset Braunstein i Køge, kan godt huske Monty Pythons ostesketch, hvor John Cleese gerne vil købe ost, men alle oste han foreslår ikke er på lager. Sådan var det lidt til valgmødet. Der var kun 5 kandidater ud af 14 mulige, så John Cleese ville nok have sagt noget i retning af det ikke var "much of a valgmøde".

Det var Danmarks Naturfredningsforening (DN) på Stevns som havde arrangeret vælgermødet, og udgangspunkter en film, som viste der blev hentet store mængder sand op fra havbunden i Køge Bugt som gør at der dannes huller på op til tyve meter når der udvindes.
Dette fyldes efterhånden op med fedtemøg, som gør at havbunden i stedet for ålegræs og anden vegetation, bliver til en ”havørken” uden liv.

I panelet, som bestod af partierne, Enhedslisten, Konservative, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialdemokratiet, var der konsensus om, at det skal naturligvis stoppes.
Socialdemokratiet fik lov til af ordstyreren til at forklare hvordan der så skulle hentes råstoffer til f.eks. byggerier som sandet bruges til.

- Hvis ikke det hentes op af havbunden, skal vi finde det andetsteds, og det vil kræve store landområder på land for at hente tilsvarende ressourcer, svarede Jonas Bjørn Whitehorn som var stand-in i stedet for Astrid Krag, men ikke selv er kandidat til folketingsvalget, men medlem af Kommunalbestyrelsen i Køge.

Sascha Faxe, Alternativet, mente vi skal tænke helt anderledes og ikke tænke i vækst hele tiden. Blandt andet vil hun omlægge landbruget til at være meget mere plantebaseret.
Sascha Faxe, Alternativet, mente vi skal tænke helt anderledes og ikke tænke i vækst hele tiden. Blandt andet vil hun omlægge landbruget til at være meget mere plantebaseret.

Det viste sig hurtigt at der var enighed om langt det meste blandt partierne Enhedslisten, DF, SF, Alternativet og Radikale om langt det meste og svaret fra dem var at generelt at vi skal til at tænke anderledes i den måde vi bygger på. Der skal bygges meget mere i træ, mens Alternativets kandidat,
Sascha Faxe, gik lige en tand længere;

- Vi skal have stoppet anlæggelsen af Lynetteholmen og Kattegatbroen. Vi er nødt til at tænke anderledes og ikke blot i vækst.

Anlæggelsen af Lynetteholmen var et gennemgående tema i panelet, som på trods af det hvilede på et bredt grundlag nationalalt, hvor kun Alternativet, Nye Borgerlige og Enhedslisten stemte imod, var hele panelet imod anlæggelsen og kandidaterne fra SF, Radikale og DF fik travlt med at forklare hvad de havde gjort for at stoppe det.

Socialdemokraten Jonas Bjørn Whitehorn kom dog med følgende argument;
- Lynetteholmen har også den funktion at den skal kystsikre mod oversvømmelser, og siger vi nej til anlæggelsen af dette, ser vi blot ind i yderligere investeringer i at kystsikre København.


Line Krogh Lay, Radikale Venstre, imødegik Jonas Bjørn Whitehorn i at Lynetteholmen ikke fungerede som kystsikring i København.
Line Krogh Lay, Radikale Venstre, imødegik Jonas Bjørn Whitehorn i at Lynetteholmen ikke fungerede som kystsikring i København.

Det blev dog straks skudt ned af primært de Radikales Line Krogh Lay, der argumenterede med at Lynetteholmen i dens konstruktion ikke var tegnet sådan.

Helst så hele panelet at bugten blev fredet og omdannet til en Marine Nationalpark i stil med Naturpark Lillebælt, som man kan læse om her.

Et spørgsmål fra salen om også at droppe anlæggelsen af 9 yderligere kunstige holme ved Avedøre for at skabe plads til yderlige erhvervsvirksomheder omkring København, gav også klapsalver blandet de godt 50 fremmødte i salen. Argumentet var at det vil skabe yderligere forurening i Køge Bugt når de anlægges.

Mads C. Andersen fra Konservative Folkeparti, vil arbejde imod VLAK regeringens vedtagelse af anlæggelsen af de ni holme ud for Avedøre. Han vi i stedet have spredt erhvervlivet ud til det øvrige Sjælland.
Mads C. Andersen fra Konservative Folkeparti, vil arbejde imod VLAK regeringens vedtagelse af anlæggelsen af de ni holme ud for Avedøre. Han vi i stedet have spredt erhvervlivet ud til det øvrige Sjælland.

Her var der igen enighed i hele panelet, inklusiv Mads Andersen fra Konservative, som gik imod de planer som blev lanceret under den forrige VLAK regering med Lars Løkke i spidsen;
- Jeg mener anlæggelsen skal stoppes, da vi har rigelig plads til erhvervsmæssig vækst som efterspørges i det øvrige Sjælland. Hvorfor ikke få væksten ud på Sjælland i stedet for dette projekt?
Han har sammen med en anden konservativ kandidat Andreas Karlsen fra Ringsted, skrevet et debatindlæg om at droppe anlæggelse af de ni holme ved Avedøre.

Politisk slagside
Det var kun lykkedes arrangøren fra DN Stevns at få syv partier ud af fjorten til at komme, og af dem var kun fem kandidater. Det gav til en vis grad en politisk slagside, som gjorde at debatten aldrig rigtig fik vinger, da enigheden i panelet var stor. Nok for stor.

På spørgsmålet om hvad foreningen havde gjort for at samlet alle partier var svaret fra Michael Løvendal Kruse, formand for DN Stevns;

- Vi havde sendt indbydelse til alle partier ved at skrive til dem centralt. Vi hørte fra de fleste som ville sende en kandidat, men f.eks. Liberal Alliance og Nye Borgerlige hørte vi slet ikke fra. Det er korrekt at debatten blev lidt skæv når ikke alle partier var til stede.

Retfærdigvis skal det nævnes, at Venstres kandidat Iben Krog desværre blev syg på dagen, og det lykkedes ikke at skaffe en anden med så kort varsel, samt at Danmarksdemokraterne havde meldt afbud.

Mads Andersen; Stop de ni holme
Under den forrige VLAK regering var Mads Andersen som første suppleant indkaldt til Folketinget i fem måneder under Naser Khaders sygdom. Netop under VLAK blev anlæggelsen af Lynetteholmen som skal udvikles til boligområde, og de ni nye erhvervsholme ud for Avedøre vedtaget.
Begge er projekter som hviler på brede forlig i hele folketinget.

Hverdagsnyt spurgte Mads Andersen efter debatten når nu København altid er vækstet ved at fylde jord op, blandt andet er hele Christianshavn anlagt kunstigt, hvorfor så ikke dette skulle fortsætte, når nu flere virksomheder efterspørger at erhvervsjord omkring København, svarede han:
- Det giver ikke mening at koncentrere væksten omkring København. Vi skal have spredt væksten ud til det øvrige Sjælland. Jeg kan se ikke nogen grund til at det hele skal koncentreres omkring København. Der er kun 39 kilometer til Rådhuspladsen fra Køge. Så langt er det heller ikke væk. Derfor er jeg imod at de ni nye holme ud for Avedøre Holme skal anlægges.

Han gav ikke noget bud på hvordan det skal stoppes.

Panelet af politikere ved DN Stevns vælgermøde på Pakhus Braunstein i Køge.
Panelet af politikere ved DN Stevns vælgermøde på Pakhus Braunstein i Køge.

Partiet som er ”klimatosset”
Dansk Folkeparti havde sendt Lars Vestergaard, som ikke er kandidat, til valgmødet. På valgnatten i 2019 hvor partiet fik en lussing af vælgerne og gik kraftigt tilbage, var argumentet hos Pia Kjærsgaard at det var ”klimatossernes skyld”.

På vælgermødet var Lars Vestergaard meget progressiv og var på flere punkter, faktisk de fleste, enige med de socialistiske partier i panelet.

Hverdagsnyt spurgte ham hvornår partiet er gået fra at være klimaignorant til at blive klimatosset?
- Det skete efter sidste valg. Det er korrekt Pia Kjærsgaard sagde sådan, men ret hurtigt efter fik vi bragt det på dagsordenen i partiet og det udmønter sig således.
Så det du har sagt i aften står i jeres partiprogram?

- Det er ikke nedskrevet i partiprogrammet, men det jeg har sagt i aften falder nogenlunde i tråd med principprogrammet.

Sascha Faxe; Vi skal tænke anderledes
Alternativet var imod både Kattegat forbindelsen, Lynetteholmen og de ni holme ud for Avedøre og stort set alle andre byggeprojekter som er i støbeskeen. Også anlæggelsen af mere motorvej.
- Vi skal bort fra at ville vækste for vækstens skyld. Vi skal tænke helt anderledes. Vi skal have ændret vores landbrugsproduktion til plantebasererede afgrøder. Ved at gøre dette kan vi få 3-4 procent af verdens plantemarked, vi har meget dygtige landmænd i Danmark, og gør vi det er der ca. 27.000 arbejdspladser i den sektor, skabt på få år.

Vælgermødet sluttede kl. 21.00.

FAKTA
Panelet bestod af;
Bruno Jerup fra Enhedslisten
Mads C. Andersen fra Konservative Folkeparti
Lars Vestergaard, Dansk Folkeparti - Ikke kandidat
Sascha Faxe, Alternativet
Jeanne Bergmansen, SF
Line Krogh Lay, Radikale Venstre
Jonas Bjørn Whitehorn, som var stand in i stedet for Astrid Krag fra Socialdemokratiet.