Martin Knudsen fra Nye Borgerlige ønsker at få de øvrige partier ud af busken og bringer sit forslag om 2 års dispensation til afstemning.

Corona Camping

Mennesket før systemet

Lørdag 25. februar 2023 kl: 11:32 af: Rolf Larsen

Nye Borgerliges repræsentant i kommunalbestyrelsen i Køge Kommune, Martin Knudsen, sætter mennesket før systemet og vil derfor udfordre de øvrige partier i kommunalbestyrelsen på tirsdag, for at det kan klarlægges hvor mange af partierne der har samme holdning. Han ønsker en toårig dispensation så der er tid til at der kan laves en landspolitisk løsning.

I stort set sidste sekund blev der sat endnu et punkt på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 27. februar. Punkt 38 på dagsordenen hedder blot ”indbringelse af sag”. Du kan læse dagsordenpunktet her, men den dækker over at Martin Knudsen ønsker Køge Kommune skal standse alle planer om at sætte Corona Campings 80 beboere på gaden og at der i øvrigt skal dispenseres til 1. november 2025. I det tidsrum skal kommunen afvente at der findes en landspolitisk løsning.
Corona-1
Billedet her er fra en midsommerfest på Corona Camping.

Som Martin Knudsen udtaler;
- Vi i Nye Borgerlige sætter mennesket før systemet. Kommunen kan ikke hjælpe borgere som i dag bor på Corona Camping, og flere af beboerne ønsker heller ikke kommunens hjælp. Vi er derfor nødt til at holde dialogen i gang, og det kan vi kun hvis kommunen stopper alle planer med at sætte borgerne på gaden. Køge Kommune er i forvejen til grin i både ind- og udland, med dens ageren i denne sag, så vejen frem er at frede området og vente på at der bliver lavet lovgivning på området.

Gør det ikke indtryk på dig at Dansk Camping union heller ikke ønsker at man skal kunne bo helårligt på en campingplads?
- Jo, og derfor skal de pladser heller ikke hedde campingpladser. Der skal laves regler som gør at de pladser der tilbyder helårsbeboelser ikke kaldes for campingpladser. Det ord der er brugt når der tales om det er ”trailerpark”, men de kan kaldes fripladser i stedet.

Hiver hinanden op med hårene
Det Socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Jonas Bjørn Whitehorn udtaler det er uværdigt at bo på en campingplads helårligt?
- Han har ikke forstand på hvad han taler om. Det er enormt nedladende at sige det er uværdigt at bo i en campingvogn. Jeg har været i kontakt på Corona Camping med en kvinde som kom direkte fra gaden og flyttede ind. Hun er ikke misbruger og hun er for velfungerende til at komme på herberg. Hun har været uheldig og er hunderæd for at ryge på gaden igen.

Corona-2

Martin Knudsen kommer med flere eksempler:
- En anden jeg har talt med, har kommunen ikke nogle muligheder for at hjælpe. Han ønsker heller ikke nogen kontakt med kommunen og har generelt ikke tillid til systemet. På Corona Camping er hun blevet hjulpet af det sammenhold der er. Der hiver de hinanden op med hårene.
- Jeg talte også med en ældre fyr som efter en skilsmisse fik en depression. En ganske alvorlig depression. Efter 3 måneder på Corona Camping er den nu lettet og han er nu klar til at komme videre.
I stedet for dagbøder skulle Michael og Susanne have en ordentlig præmie.

Michael og Susanne er Michael og Susanne Palskov Farnø som er ejere Corona Camping.

Frem i lyset
Det er ikke første gang Martin Knudsen har bragt dette op i kommunalbestyrelsen. Hvad forventer du ved at sætte det på dagsordenen på tirsdag?
- Jeg har flere gange taget sagen op i byrådet og Socialudvalget. Her har jeg så holdt en tale under punktet Eventuelt og så er der ikke sket mere ved det. Ved at sætte det på dagsordenen bliver det protokolleret og der skal stemmes om det. Det er signalværdien jeg er efter, siger Martin Knudsen og fortsætter;

- Jeg håber min kolleger kan se hvor langt ude vi er ved at politianmelde dette, og sætter udsatte mennesker på gaden, når vi ikke kan anvise dem et andet sted at bo, og i øvrigt kan tage os af dem. Huslejen er mange steder blevet for dyr, selv i de almennyttige boliger.
Der er bevægelse på Christiansborg, og der er ved at blive kørt et lovforslag i stilling, og det er vi derfor nødt til at vente på. Der er ikke mange som støtter om at lukke det ned, og Køge Kommune gør ikke sig selv en tjeneste ved at agere som vi gør.

Corona-3

Slutteligt udtaler Martin Knudsen:
- Forvaltningen har kommet med flere forskellige løsninger, men har ikke kunnet komme med de rigtige paragraffer så det er blevet noget rod. De stakkels mennesker skal have lov til at bo stille og roligt uden en trussel om at blive sat på gaden. Vi skal have to års prøvetid, og så i øvrigt se hvad der kommer fra Folketinget. Vi skal have gang i dialogen igen, som Corona Campings advokat Knud Foldschack hele tiden har plæderet for. Corona Camping er en privat virksomhed som organiserer en ekstraordinær indsats.

Punktet behandles som sidste punkt på den ordinære dagsorden ved kommunalbestyrelsesmødet på tirsdag den 27. februar.