LÆSERNE MENER

Borgmesteren på vej med nyt selvmål

Tirsdag 21. april 2015 kl: 15:52 af: Hverdagsnyt.dk

Debat om Køge Park

Forleden kunne man i Dagbladet læse, hvordan en lille flok aldrende fodboldentusiaster havde højtideligholdt 50-året for Flemming Christensens selvmål i en fodboldkamp mellem Køge og Viborg. I mellemtiden er Flemming Christensen blevet borgmester i Køge, og er i den egenskab på vej til at score endnu et selvmål.

Borgmesteren ønsker nemlig at opføre en erhvervspark på stadiongrunden. Erhvervsparken skal muliggøre, at Flemming Christensen kan glæde sine foldboldinteresserede venner med et superligastadion med plads til 10.300 tilskuere. Og tilsyneladende skyes ingen midler for at få parken opført. Fx er idrætsforeningerne blevet narret til at tro, at erhvervsparken er den eneste mulighed for, at de kan få forbedret deres trænings- og omklædningsfaciliteter, og senest har borgmesteren jublende meddelt, at erhvervsparken vil skabe en masse arbejdspladser, med deraf følgende positive konsekvenser for kommunens økonomi.

Den melding baserer han på en lille analyse, som kommunens embedsmænd har udfærdiget. For at give analysen et videnskabeligt skær, har man hentet hjælp i regionen, der har leveret beregninger udført i prognoseværktøjet LINE. Men som med alle andre prognoser er der tale om mere eller mindre usikre forsøg på at forudsige fremtiden. Og analysen indeholder da også en hel række ”skøn”, ”antagelser”, ”vurderinger” og ”forventninger”, hvoraf flere synes lige lovligt optimistiske. Hele analysen bygger således på den indforskrevne projektkonsulents ”første rå skøn” over antallet af arbejdspladser i de forskellige virksomheder, der forventes at flytte ind i erhvervsparken. Her følger et par eksempler:

Et fitnesscenter forventes at beskæftige 22 fuldtidsansatte medarbejdere. Hvis du har været i et fitness center ved du, at antallet af personaler er yderst sparsomt: Receptionen skal bemandes i hele åbningstiden, dertil kommer holdtræning, personlig vejledning osv. En fuldtidsansat medarbejder er som udgangspunkt tilstede i 37 timer om ugen, men er fraværende pga. ferie, sygdom, helligdage osv. Trækkes alt det fra vil der være i omegnen af 1.350 timer om året. Til at bemande et velbesøgt fitnesscenter med åbent fra tidlig morgen til sen aften, 60 ugentlige timers træning og vejledning, samt massage og børnepasning behøver man faktisk kun 8 fuldtidsansatte medarbejdere. Forventningen er med andre ord blæst stort op.

Det samme gælder forventningerne til parkens restaurant, som skønnes at beskæftige 27 fuldtidsansatte medarbejdere. Prøv at tænke over, hvor mange restauranter du kender, der har mere end et par mand i køkkenet, samt 2-3 stykker til at servere. Så bliver der langt til 27, også selvom man arbejder i to hold! Det planlagte supermarked skønnes at beskæftige 71 fuldtidsansatte medarbejdere. Branchefolk angiver at dette ikke er urealistisk, om end det kræver rigtigt mange kunder – hvilket der så bør tages højde for, når den forøgede trafikmængde beregnes.

Kombineret med den betydelige usikkerhed der er forbundet med at forudsige langsigtede og afledte effekter af en investering, betyder disse optimistiske skøn og antagelser, at den positive effekt, som analysen peger på, er højst usikker. Til gengæld er det knapt så usikkert, at udgifterne til leje, underskudsgarantier, tilbagekøb mv. vil belaste kommunens budget de næste 30 år.

I 1965 spillede Flemming Christensen for Viborg, og hans selvmål kom derfor Køge til gode. Det gør det næste ikke.

AF:
Jan Keller Rasmussen, Glentevej, 4600 Køge