Den første del af cykelstien mellem Ejby og Køge er anlagt. Her ses den mod Ejby.

En fredning skal respekteres

Onsdag 5. januar 2022 kl: 19:16 af: Rolf Larsen
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Køge Kommune er klar til at trykke på knappen, og sende færdiggørelsen af cykelstien mellem Ejby og Køge i udbud. Selvom kommunen har fået dispensation af Fredningsnævnet til at anlægge cykelstien på et fredet område, har bestyrelsen bag Gl. Kjøgegård anket afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
De ønsker ikke at cykelstien anlægges på et fredet område. Især ikke når der er alternativer.

Fra flere sider har det undret, at cykelstien mellem Ejby og Køge ikke kan færdiggøres. Den ender i Lille Salby, og Køge Kommune har prioriteret at gøre de sidste 3,1 km til Køge færdige i en entreprise.

Her ender - eller begynder - cykelstien i Lille Salby.

I en pressemeddelelse fra Køge Kommune ærgrer det Erik Swiatek, afgående formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, at cykelstien forsinkes, men respekterer samtidig, at der er en klagemulighed som har opsættende virkning:

Det er ca. ti meter af dette stykke fredede jord som Fredningsnævnet har accepteret kan inddrages til cykelsti, men som bestyrelsen bag Gl. Køgegård har anket den afgørelse. Fredet jord skal vedblive at være fredet.
Det er ca. ti meter af dette stykke fredede jord som Fredningsnævnet har accepteret kan inddrages til cykelsti, men som bestyrelsen bag Gl. Køgegård har anket den afgørelse. Fredet jord skal vedblive at være fredet. Her fotograferet fra grusparkeringspladsen ved Åsen på Salbyvej.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at arbejdet med cykelstien skal udskydes, men vi respekterer selvfølgelig den klagemulighed, der er. Den færdige cykelsti mellem Ejby og Køge har været på vej i lang tid, og der er mange borgere i Køge Kommune, der glæder sig til det færdige resultat, udtaler Erik Swiatek.

Umiddelbart er det blot ganske få meter, som skal tages fra det fredede område, men her er Søren From fra Carlsen-Langes Legatstiftelse, som ejer Gl. Køgegård, helt skarp i mælet;

- Det er korrekt vi har anket afgørelsen fra Fredningsnævnet. Det gør vi fordi at vi ønsker at fredningslinjen skal bevares. Især når der er et alternativ til at anlægge cykelstien på den anden side af vejen.

- Køge Kommune er inde på at hvis ikke cykelstien bliver anlagt på den sydlige side af vejen, skal cyklisterne og de gående krydse vejen flere gange, når de skal ned på stierne til Køge Ås eller til Borgringen ved Lellinge?

Til dette argument siger Søren From;
- Jeg tror 50 procent af alle cyklister alligevel krydser vejen. Enten for at komme på cykelstien eller for at komme hjem. Jeg tror cyklisterne i forvejen er vant til dette.

Hvis cykelstien anlægges på nordsiden af Salbyvej, skal Køgespejderne krydse vejen, når de cykler frem og tilbage
Hvis cykelstien anlægges på nordsiden af Salbyvej, skal Køgespejderne krydse vejen, når de cykler frem og tilbage

Søren From rejser i øvrigt en anden problemstilling;
- Med anlæggelsen af den nye cykelsti, vil der ganske givet komme flere besøgende til åsen på cykel. Især mountainbikerne er et problem i skoven. Hvis de blot holdt sig til de anlagte veje er det fint nok, men de kører ud og ind mellem træerne til skade for træer og vegetation.
Det er noget de selv har gjort. De har ikke fået tilladelse.

Der er flere stikveje fra Salbyvej mod Køge Ås. Anlægges cykelstien på nordsiden, skal cyklister og gående krydse Salbyvej for at bruge dem.
Der er flere stikveje fra Salbyvej mod Køge Ås. Anlægges cykelstien på nordsiden, skal cyklister og gående krydse Salbyvej for at bruge dem.

Bestyrelsen bag Gl. Kjøgegård er i øvrigt ikke alene om at være imod at vejen anlægges på den sydlige side af Salbyvej. Danmarks Naturfredningsforening i Køge bakker også op om, at hvis der er et fredet stykke jord, skal det forblive sådan.

Danmarks Naturfredningsforening i Køge bakker op
Hverdagsnyt har været i kontakt med formand Birgit Mindegaard for DN i Køge, og hun bekræfter, at de generelt er imod at fredninger ophæves;

- DN er generelt imod at fredninger ophæves. Specielt når der, som i dette tilfælde findes andre muligheder. Så derfor er det korrekt, at vi delte synspunkt med Gammel Kjøgegård, da Fredningsstyrelsen var på besigtigelse.
Endvidere tilføjer Birgit Mindegaard;

- Når det så er sagt, så støtter DN klart op om, at der etableres cykelsti fra Salby til Ølbyvej, hvorfor ovenstående ikke må stå alene!

DN-Køge agter dog ikke at anke Fredningsnævnets afgørelse.

Anken som skal behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, har opsættende virkning og en afgørelsen kan forventes om et år.Billeder fra Nyheder
Spejderne melder sig klar

Dannebrog i Borup inden kampen
Børnedyrskue i Borup 2018
LAN Party i Borup

Se flere billedserier i galleriet her!