Oversigtskort over den første del af Vestre Ringvejs forlængelse og den nye sti der skal forbinde de nye boligområder Møllerbankerne.

Borup

Gravemaskinerne bliver kørt i stilling

Tirsdag 7. juli 2020 kl: 22:12 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

I slutningen af juli går gravearbejdet igang med at forlænge Vestre Ringvej til i første omgang Møllerbanerne i Borup. Planen er at de ikke skal køres væk før vejen er færdig.

Selvom det er sommerferie for mange, kommer der nu gang i de gravemaskiner der skal ende med at forlænge Vestre Ringvej. I første omgang bliver vejen forlænget fra "Danmarks sjoveste rundkørsel" og til de nye parcelhusområder kaldet Møllebankerne, hvor der allerede er ved at blive bygget de første huse.
Dette område kaldes Møllebankerne II og III.

Derudover bliver der anlagt stiforbindelse mellem stisystemerne vest for Kimmerslev Møllebæk og Møllebankerne. Den er markeret med grøn på kortet.

Både adgangsvej og stitilslutning forventes fuldt færdiggjort ultimo 2021.

Anlægsarbejderne har afsæt i lokalplan 1025, som har til formål at give mulighed for etablering af 200 boliger samt indpasning af offentlige institutioner som f.eks. daginstitutioner.

Arealet er privat ejet og udviklingen sker i samarbejde med grundejer.

De nærmeste naboer er orienteret direkte om de forestående gravearbejder.

I løbet af 2020 vil der blivet udarbejdet forslag til en yderligere forlængelse af Vestre Ringvej frem til Ørningevej – og herfra videre frem til Ryeskovvej. Kommunen er vidende om – og har forståelse for - at bl.a. naboer har stor interesse for dette arbejde, men på nuværende, tidlige tidspunkt er der ikke yderligere information om projektet.

Den overordnede plan er at planlægningen af etape 5 af vejen fra Ørningevej til Gammerødvej før jernbanebroen, sker samtidig med at vejen føres ud til Ørningevej, så gravemaskinerne ikke behøver at blive kørt væk, men kan fortsætte med at bygge vejen så den endelig kan blive færdig.

Den har været på tegnebrættet siden 1980'erne.Billeder fra Nyheder
Børnedyrskue i Borup 2018

LAN Party i Borup
Kunst i Medborgerhuset

Se flere billedserier i galleriet her!