Niels Rolskov ønsker ikke grusgrav ved Bjerrede

KV21

Ingen grusgrav ved Bjerrede

Søndag 14. marts 2021 kl: 18:07 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Valgkampen til kommunalvalget i november er så småt ved at komme i gang og de politiske udmeldinger begynder nu at tikke ind på redaktionerne. Spidskandidaten for Liste Ø, Niels Rolskov, ønsker ikke der etableres en grusgrav ved Bjerrede.

Med region Sjællands vedtagelse af Råstofplan 2020 tårner problemerne sig op for borgerne i den sydlige del af Køge kommune.

- Faxe kommunes borgere tager naturligvis deres del af problemerne med den akutte fare for det nærliggende natura 2000 område Bagholt Mose men borgere i Køge Kommune får meget store problemer med trafiksikkerhed og livskvaliteten for de borgere der bor og færdes langs den helt uegnede vej, hvor alt gruset i år, måske årtier skal fragtes videre til projekter på hele Sjælland, siger Niels Rolskov som er formand for Miljø- og Plan udvalget i Køge Kommune, og fortsætter;

Det er her Niels Rolskov, og Enhedslisten, ikke ønsker en grusgrav.
Det er her Niels Rolskov og Enhedslisten, ikke ønsker en grusgrav.

- Bjerredevej der løber ud i Byvej (indkørslen til Alkestrup) er fra en tid hvor man kørte med hestevogne og allerede i dag er vejen udsat for en belastning langt ud over hvad den an tåle. Med hundredvis af grusbiler vil vejen falde fra hinanden og endnu vigtigere er det helt uholdbart for trafiksikkerheden. Vi kan simpelthen ikke byde børn og andre bløde trafikanter at blive sendt ud blandt denne tunge trafik!

Videre hedder det;

- Grusgravning under grundvandspejlet vil også kunne give tragiske konsekvenser for Køge kommunes vandforsyning – Kildepladserne ved Fruedal vandværk står i forbindelse med grusgraven via ”Ørslev rende” der er en dyb geologisk formation - det kan derfor have katastrofale konsekvenser for vandforsyningen i Køge hvis der sker en forurening i grusgraven, udtaler Niels Rolskov.

Klimavenlig coaterflytning
Hverdagsnyt har spurgt Niels Rolskov, hvordan behovet for grus kan blive dækket, hvis ikke det skal hentes i Bjerrede. Her svarer Niels Rolskov;

- Det ligger jo i at der er behov for en statslig planlægning. Jeg mener region Sjælland levere meget grus til region Hovedstaden fordi de ikke selv ønsker at udnytte deres forekomster. Det er derfor der er nogen der må op i helikopteren. Det vil nok være muligt at lave en god ordning med coaterflytning af grus fra Sønderjylland på en klimavenlig måde, men det er kun på ideplanet.

Problemet er jo at råstofloven står over alle andre love så der ikke kan stilles planmæssige krav. Hvis man flyttede vejen og lavede en rundkørsel ved Slimmingevej kunne det nok fungere, men ikke med en lastbil hvert 4`minut af den nuværende smalle Bjerredevej. Det skulle så være udvikleren, der betalte de nok 60 mio kr. det koster og ikke Køge kommune.
Et ekstra problem med råstofplanen er desuden at man nu tillader opstilling af knuseværker i grusgrave så de potentielt aldrig lukker igen, slutter Niels Rolskov.Billeder fra Nyheder
Spejderne melder sig klar

Dannebrog i Borup inden kampen
Børnedyrskue i Borup 2018
LAN Party i Borup

Se flere billedserier i galleriet her!