Her var det meningen der skulle være en bygning mellem de to haller, men spørgsmålet er om det nogensinde sker.

Bjæverskov

Mellembygningen der blev væk

Søndag 17. oktober 2021 kl: 16:48 af: Rolf Larsen
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Ved budgetforliget for 2020 i Køge Kommune, blev der afsat kr. 4,9 millioner til at bygge en mellembygning mellem de to haller i Bjæverskov. Meningen er den skulle stå klar i 2021, men der er fortsat ingen bygning.

Der er to haller i Bjæverskov. Den gamle Skovbohal fra halvfjerdserne, og så den nye. Der er ca. 10 meter mellem de to haller.
Der er endda to udgange, som skal bruges som nødudgange i de to haller, næsten overfor hinanden. Det logiske ville være at bygge en tørskoet passage mellem de to haller. Bygningen kunne indeholde et mødelokale og i øvrigt fungere som depotrum for FREM Bjæverskovs mange foreninger.

Derudover skulle den nye mellembygning også huse Bjæverskov medborgerhus, som skulle flyttes fordi deres daværende lokaler i det gamle bibliotek skulle rives ned, og der skulle bygges ældreboliger på grunden.
Det er dog ikke sket endnu.

Arbejdet går i gang
Det var jo en win-win-win for alle i Bjæverskov. Foreningen i medborgerhuset kan få nye lokaler, og FREM Bjæverskov kan udnytte de to haller optimalt når de f.eks. har stævner, og endelig får de løst problemet med plads til foreningernes rekvisitter.

Der er ca. 10 meter mellem de to haller.
Der er ca. 10 meter mellem de to haller.

Da de to haller i Bjæverskov er overdraget til den selvejende institution Skovbohallerne, er det dem der er en markant spiller i planlægningen af mellembygningen, men udspillet kommer fra Køge Kommune.

Der bliver tilknyttet en arkitekt som udarbejder forskellige forslag, men hurtigt står det klart, at grundet brandmyndighedernes krav kan et af formålene med mellembygningen ikke lade sig gøre. Det er ikke muligt at lave en tørskoet lukket gang mellem de to haller.
Det kan kun blive et halvtag, og så kan dørene ikke stå åbne og skal være lukkende under brug. Et markant tilbageslag for hele projektet.

Derudover bliver kvadratmeterprisen for bygningen voldsomt dyre, som betyder man ikke kan få ret meget bygning for pengene og spørgsmålet er om det overhovedet giver idé at kaste så mange penge i en bygning ingen bliver rigtig glade for. Det kan endda være svært at få lov til at have et mødelokale i bygningen.

Kommunen sparker til hjørne
Sådan går 2020 og noget af 2021, hvor Bjæverskov Medborghus foreningen for alvor bliver husvild da det gamle bibliotek er lukket af, og enderne kan fortsat ikke nås så alle bliver glade.

Den 29. juni dumper en mail ind fra kommunen fra Lene Lunde, direktør, som informerer om at grundet alt for mange projekter i forvaltningen ser kommunen sig nødsaget til at sætte en del igangværende projekter på pause, deriblandt mellembygningen i Bjæverskov.

På den måde er der nu gået næsten to år siden mellembygningen blev vedtaget i budgettet for 2020, og til det endnu er uvist hvordan der skal sparkes gang i projektet igen, eller om det overhovedet skal.
Kommunen mangler lokaler i Bjæverskov og har fortsat ikke fundet et lokale til medborgerforeningen.

En række spørgsmål
Spørgsmålet er om kommunens beslutning er en peripeti eller der virkelig er noget godt på den anden side af pausen.

- Vil pengene fortsat være der, når kommunen har ressourcer til at tage fat på den opgave igen?
- Hvordan genhuser kommunen nu medborgerforeningen?
- Kan pengene blive ved med at være allokeret til Skovbohallerne her små to efter beslutningen?

Ikke mindst mangler rationalet bag at der skulle sættes præcis 4,9 millioner af på budgettet?
Beror det tal på beregninger eller er et blot et beløb som en embedsmand kastede ud når politikerne kom med forslaget?

Endnu uopklaret, men Hverdagsnyt følger op.

Mellembygningen i Bjæverskov kan ende med at blive et luftkastel som blev sprængt.Billeder fra Nyheder
Spejderne melder sig klar

Dannebrog i Borup inden kampen
Børnedyrskue i Borup 2018
LAN Party i Borup

Se flere billedserier i galleriet her!