På billedet er bagest fra venstre Mads Andersen, Marie Stærke, formand for Lærerkreds 44 Pernille Nørgaard og Joakim Rex Blankschøn fra BUPL

Køge Kommune

Ny lokalaftale i hus

Mandag 18. maj 2020 kl: 08:00 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Lærere og pædagoger i Køge Kommune har skrevet under på en ny aftale, der sikrer gode, fælles rammer for arbejdet. Der vil løbende blive målt og evalueret om aftalen giver den effekt som ønsket.

Et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er udgangspunktet for, at Køge Kommune, BUPL og Lærerkreds 44 (fagforening for folkeskolelærere i Køge og Stevns Kommune) nu har indgået lokalaftaler for rammerne om lærernes og pædagogernes arbejde. Det sikrer et fokus på Køge Kommunes folkeskoler som attraktive arbejdspladser.
Aftalerne bygger videre på det fælles forløb de tre parter i 2017 har igangsat på Køge Kommunes folkeskoler om professionel kapital. De to aftaler sætter nogle bestemte rammer på nogle specifikke områder, som f.eks. forberedelse af undervisning, men sætter også fokus på den lokale dialog og det lokale råderum.

- I Køge Kommune er vi på forkant med fremtiden. Den findes særligt i vores folkeskoler, hvor fremtidens borgere bliver dannet og lærer om livet. Den aftale, der nu er landet, bidrager til at sikre og udbygge kvaliteten af vores skoler og SFO´er, ligesom den skaber de bedste rammer for medarbejderne. På den måde er vi med til at fastholde og rekruttere de bedst kvalificerede lærere og pædagoger på vores skoler, siger borgmester Marie Stærke.

Ønsker at fremme lokal dialog
Udgangspunktet for forhandlingerne har været at gøre rammerne for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere bedre og klarere, ligesom man har ønsket at fremme den lokale dialog og skolernes samarbejdskultur.

- Eleverne i folkeskolerne er Køge Kommunes fremtid, og jeg har store forventninger til det arbejde, vi er i fuld gang med, nemlig at skabe skoler, hvor kvalitet, læring og samarbejde er i fokus. Det kan ledere og medarbejdere blandt andet gøre gennem et godt samarbejdsmiljø, som er præget af åbenhed og gensidig tillid, udtaler Mads Andersen, formand for Skoleudvalget.

Den konkrete aftale for lærerne tager bl.a. udgangspunkt i Lærerkommissionens arbejde og anbefalinger. Aftalen sikrer blandt andet en nedbringelse af det maksimale antal undervisningstimer på et år til 820 timer og en årsnorm for lærerne på 1.680 timer. Det har været et stort ønske fra lærerne at have faste rammer for deres forberedelse, så aftalen fastlægger en forberedelsesfaktor på 0,5 af den samlede undervisningstid til planlægnings-, forberedelses- og evalueringsopgaver, faglig sparring med mere.

Fælles feriekalender
Der er indført en fælles feriekalender, og der er fastlagt et fælleskommunalt introforløb for nyuddannede lærere, som også får afsat en vis mængde undervisningstimer sammen med en erfaren lærer.

Kredsformand Pernille Nørgaard, Danmarks Lærerforening, udtaler:
- Aftalen vil bidrage til den kvalitet i undervisningen, som er afgørende for elevernes uddannelse, trivsel og dannelse. Jeg er især glad for, at aftalen binder undervisning og forberedelse sammen med en faktor, så der er sammenhæng mellem undervisningstimetallet og tiden til forberedelse. Parterne er glædeligt enige om, at god undervisning kræver tid til forberedelse og evaluering af undervisningen. Men jeg er også glad for det fokus aftalen har på det gode samarbejde ude på folkeskolerne mellem skoleledelsen, tillidsrepræsentanter og medarbejdere, og samarbejdet mellem forvaltningen og Lærerkreds 44.

Bedre rammer på pædagogområdet
På pædagogområdet er aftalt en forberedelsesfaktor på 0,45 for understøttende undervisning på skolen, forberedelsesfaktor på 0,2 for varetagelse af to voksen timer og støttefunktioner. Dette stiller også krav til pædagogerne om som profession og ud fra pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser, at begrunde valg af metode. Det vil foregå både i faglig dialog med kollegaer og ledelse og i samarbejdet med elever og forældre

Joakim Rex Blankschøn, BUPL, udtaler:
- Aftalen giver en god ramme for den lokale planlægning af pædagogernes arbejdsopgaver og vilkår. Pædagogfagligheden skal sættes i spil både i undervisningens og SFO’ens faglige og sociale fællesskaber. Det bidrager til børn og unges inkluderende fællesskaber, trivsel, læring og dannelse. Pædagogerne arbejder på tværs af undervisning og fritid, og dette skaber en viden, der aktivt kan bruges i arbejdet både i begge steder.

Evalueres løbende blandt andet ved CEPOS undersøgelse
Målet med aftalen er ifølge formanden for Skoleudvalget, Mads Andersen, blant andet at sikre "kvalitet, læring og samarbejde er i fokus". På spørgsmålet om hvordan det måles om den nye aftale kan leve op til det siger Mads Andersen;

- Jeg tænker at de forskellige måleparametre vi har, skal bruges. Heriblandt CEPOS undersøgelsen som vel er noget af det mest retvisende vi har. Hvert år laver vi jo også såkaldte kvalitetsrapporter med masser af kvalitativ og kvantitativ data som kan bruges.

Der hæves dog også et flag i samme moment:
- Det er nok svært at se resultater allerede efter ét skoleår, men der vil naturligvis være en løbende evaluering i samspil med de enkelte skolers ledelser og så de to medarbejdergruppe hos DLF og BUPL i forhold til om den nye aftale faktisk giver den effekt som vi havde håbet på

FAKTA
Aftalerne er nu godkendt af baglandet hos parterne og hos skoleudvalget og træder i kraft fra kommende skoleår, nærmere bestemt den 1. august.Billeder fra Nyheder
Børnedyrskue i Borup 2018

LAN Party i Borup
Kunst i Medborgerhuset

Se flere billedserier i galleriet her!