Fra venstre mod højre Marie Stærke, A, Niels Rolskov, Ø, Thomas Kielgast, F og Peter Kjær Hansen, Å.

KV21

Nyt valgforbund dannet

Torsdag 21. januar 2021 kl: 23:28 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Efter valgforbundet mellem liste B, C og I er der nu dannet et nyt valgforbund. Denne gang på venstre fløjen, hvor et valgforbund er indgået mellem følgende partier; Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet har ganske historisk samlet sig i ét fælles valgforbund. Der blev opnået enighed onsdag den 20. januar, med overholdelse af covid-19 restriktionerne. Der er stor glæde mellem de fire partier om valgforbundet.

Der er tale om et teknisk valgforbund, hvor partierne ikke forpligter hinanden på konkret politik, men de fire partier deler mange fælles visioner for kommunen. Således står trivsel for børnene, en god folkeskole, en tryg og aktiv alderdom og at passe på klimaet og naturen højt på alle fire partiers dagsorden.
Det er da også disse politiske målsætninger, der har bragt de fire partier sammen i valgforbundet.

- I Alternativet ser vi frem til det fælles valgforbund med Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet. Selvom vi som partier har politiske forskelle, så har vi også politiske lighedspunkter. I Alternativet går vi til valg med et håb om en mere grøn og humanistisk kommune. Vi vil arbejde for at borgere i alle aldre kan mødes i øjenhøjde og i fællesskab styrke og udvikle vores lokale nærområder. Køge kommune er inde i en rivende udvikling, og derfor er det også i Alternativets optik vigtigt, at vækst og udvikling sker i respekt for både nuværende og fremtidige generationer. Skulle vi i Alternativet ikke selv få stemmer nok til at komme i byrådet efter kommunalvalget, så ønsker vi, at de stemmer, som vælgerne har sendt i vores retning fordeles ud på de andre partier, som vi til dato har haft et konstruktivt, politisk samarbejde med,” udtaler Peter Kjær Hansen, forperson for Alternativet i Køge.

Fra Enhedslisten er der også begejstring;
- Når Enhedslisten stædigt holder fast i sit rette navn Enhedslisten De Rød-Grønne, er det ikke nogen tilfældighed. For os er den daglige velfærd for børn, unge og ældre fuldt så vigtig som kampen imod klimaforandringer og for bedre biodiversitet.
Med dette valgsamarbejde skaber vi de allerbedste muligheder for at de positive takter der er skabt i indeværende periode om det er minimumsnormeringer, respektfuld ældrepleje eller naturstrategi også fortsættes i de kommende byråd. Et samarbejde hvor vi har hver vores profil og styrke men på store træk er enige om retningen vil give værdi for alle stemmer hvordan fordelingen i sidste ende bliver, siger Niels Rolskov fra Enhedslisten De Rød-Grønne om valgforbundet.

Bedre normeringer
- Socialistisk Folkeparti, er meget glade for det fælles valgforbund. Vi er fire partier, som har mange fælles politiske visioner. Socialistisk Folkeparti ønsker frem mod KV 21 stadig at arbejde for bedre normeringer i vores daginstitutioner, at folkeskolen styrkes, at understøtte vores mange idrætsforeninger og investere i kommunale tiltag der kan gavne klimaet og den utroligt vigtige naturpleje. Vi håber, at det tekniske valgsamarbejde kan give Socialistisk Folkeparti et endnu stærkere afsæt til at gennemføre vores politik til kommunevalget til november. Det glæder jeg meget over, tilføjer gruppeformand Thomas Kielgast om valgforbundet.

Også en begejstret borgmester.
- Socialdemokratiet vil altid arbejde hen over midten af den politiske akse, det er jeg også sikker på vores vælgere og samarbejdspartnere forventer af os. Jeg er også sikker på, at vores vælgere forventer, at når stemmerne er talt op og vores byrådsmedlemmer er valgt, så går de stemmer, som eventuelt er i overskud til et parti der holdningsmæssigt er nært beslægtet med vores politik. Det er sund fornuft. Men det er også et udtryk for et stærkt sammenhold vores partier imellem i et konkret ønske om at fastholde den politiske linje, der er lagt i byrådet de senere år. Det er jeg rigtig glad for, slutter Borgmester Marie Stærke fra Socialdemokratiet.
Billeder fra Nyheder
Børnedyrskue i Borup 2018

LAN Party i Borup
Kunst i Medborgerhuset

Se flere billedserier i galleriet her!