Lykkes det for Køge Kommune at få Borup med i forsøgsordningen, kan Borup Centeret se frem til et tiltrængt løft.

Borup

Smutvej til byfornyelse

Mandag 11. april 2022 kl: 09:08 af: Rolf Larsen
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Der har været planer med at forny Borups bymidte siden 2009, men ingenting er reelt sket. Borup Erhverv med Claus René Olesen som formand, men også medlem af Køge Byråd for de Konservative, har imidlertid måske fundet en vej, der kan være en smutvej til at give et løft til bymidten i Borup, som er hårdt tiltrængt.

I 2009 blev der udarbejdet en plan for forskønnelse af Borup centrum af Køge Kommune. Sidste gang den kom lidt i spil var i forbindelse med udarbejdelsen af ”Byplan Borup” i 2016/17. Her fik Borup tildelt 500.000 kr. som blev brugt på en ny tømmerflåde i Kimmerslev Sø, en hundeskov øst for Møllevej og så var det meningen resten af pengene skulle gå til endnu et projekt, som blev lagt i hænderne hos Borup Borgerforening.

Af forskellige årsager blev de penge ikke brugt, og i forbindelse med at Køge Kommune skulle spare er de penge nu blevet inddraget. Det drejer sig om ca. kr. 300.000

Der har ikke været afsat penge til at færdiggøre hverken forskønnelse af Borup Centrum eller Byplan Borup på de budgetter som er lagt siden, og nu fattes Køge Kommune penge.

Regeringen, og et flertal i folketinget, har imidlertid nu iværksat en ordning som hedder ”Frie bymidter”, hvor de som en forsøgsordning vil udvælge ti byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, som vil få frie hænder til at styrke den nære velfærd og skabe nye levende bymidter.

Det virkelig interessante her er at med forsøgsordningen følger der 130 millioner kr. med. Køge Kommune skal dog selv være økonomisk medspiller med yderligere 40 procent af beløbet.

Borup passer fint ind i det segment, og Borup Erhverv har allerede haft et møde med Connect Køge, hvor forslaget blev præsenteret. Da kommunen skal være inddraget var punktet på dagsordenen i Klima- og Planudvalget den 7. april, og her lykkedes det for Claus René Olesen, C, men også formand for Borup Erhverv, at få flertal for at punktet bliver bragt videre til Økonomiudvalget.

Hverdagsnyt har spurgt Claus René Olesen, hvad perspektiverne er for dette forslag:
- Hvis vi er heldige og bliver en del af projektet – der er ti i alt – kommer der fokus på Borup og vi får muligheder for at styrke samarbejdet mellem borgere og erhvervsliv og kommune.
Potentielt står Borup til at modtage 13 millioner kr. fra puljen, mens Køge Kommune skal komme med 40 procent af det beløb som der bevilges til byfornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner. Det kan være måden at slå en smutvej på, for at forny bymidten, og her mener jeg ikke blot Borup Centeret, men Hovedgaden skal tænkes med, udtaler Claus René Olesen.

Markante datoer
Der er flere markante datoer for projektet. Selvom der er flertal for at bringe dette videre i Miljø- og Planudvalget, skal Økonomiudvalget også gå med til det, og den første dato for at indsende ansøgning til at være med i forsøgsordningen er den 25. april. Den dato er en uge efter Påske.
Ifølge Køge Kommune er der ingen problemer i at nå at sende ansøgningen, såfremt Økonomiudvalget nikker ja.

Inden sommerferien 2022 vil de ti byer som bliver udvalgt blive offentliggjort, og bliver der peget på Køge Kommune, og dermed Borup, begynder det egentlig arbejde, for så skal der udarbejdes en egentlig kvalificeret ansøgning, som skal danne baggrund for en lovændring, der giver de ti byer lov til at fravige fra den eksisterende lovgivning.

Det er ikke blot Borup Centeret i Borup som betegnes som bymidte, men også de butikker som er på Hovedgaden.
Det er ikke blot Borup Centeret i Borup som betegnes som bymidte, men også de butikker som er på Hovedgaden.

Hvordan skal dette gribes an, Claus René Olesen;
- Kommer vi så langt, skal vi inddrage hele byen i det videre arbejde. Her tænker jeg på Borup Borgerforening, Borup Erhverv, foreninger og borgere som har interesse i at være med til at udvikle Borup. Vi skal se bort fra de ting som kan være hindrende for at udvikle bymidten, som f.eks. Fingerplanen, da den kvalificerede ansøgning danner baggrund for den lovgivning som skal til for at kunne dispensere fra diverse love.

Der skal arrangeres et borgermøde, og så må vi se om det er Køge Kommune eller Connect Køge som skal stå for udarbejdelsen af den egentlige ansøgning.

Hvilke kommunale velfærdsfunktioner kunne du forestille dig kunne blive etableret i Borup, spurgte Hverdagsnyt Claus René Olesen;
- Jeg ser gerne at en forvaltning i Køge Kommune flytter til Borup, men det kan også være andre ting som f.eks. en skaterhal eller hvad borgerne i Borup i samarbejde med kommunen kan finde på.
Får Borup tildelt 13 mio. kr. er Køge Kommune forpligtet til at komme med velfærdsfunktioner for yderligere mindst 5,2 millioner kr.

Selve arbejdet med at forny bymidterne er planlagt til at blive realiseret fra 2025 til 2029.

FAKTA
Du kan læse om punktet på Klima- og Planudvalgets dagsorden her
Læs pressemeddelelsen fra Indenrigsministeriet her.

Punktet er dog ikke på dagsordenen på det førstkommende møde i Økonomiudvalget den 19. april. Det kan læses her.Billeder fra Nyheder
Spejderne melder sig klar

Dannebrog i Borup inden kampen
Børnedyrskue i Borup 2018
LAN Party i Borup

Se flere billedserier i galleriet her!