Køge Kommune

Stærk økonomi aflyser besparelser

Mandag 8. juni 2020 kl: 18:46 af: Rolf Larsen
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Det er svært at være økonomisk pessimist når det gælder Køge Kommune i øjeblikket. En i forvejen stærk økonomi er blevet endnu bedre grundet Køge Kommune bl.a.får endnu flere penge i forbindelse med udligningsreformen, hvor de havde budgetteret med at komme af med penge.

I løbet af foråret har mange nyheder været positive for Køge kommune både udligningsreformen og den årlige økonomiske aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er begge tiltag, der giver flere penge til Køge kommunes iøvrigt gode økonomi.

Derudover oplever kommunen stor succes med at sælge jordarealer til erhvervs- og boligudvikling.

Nu har økonomiudvalget fået fremsendt de første tal, og de bekræfter, hvad fornemmelsen var;
nemlig at det ser positivt ud.
Det får nu flertalsgruppen til at melde ud, at de ønsker at aflyse de planlagte besparelser.

“Vi aftalte med hinanden i lørdags (hvor der var møde i flertalsgruppen bestående af A, C, F, I, O og Ø. red.), at hvis der var råd til det, ville vi lægge op til at aflyse de planlagte besparelser. Vi har brugt to år på at genoprettet økonomien og nu har vi råd til at skabe ro i vores institutioner og hos vores medarbejdere, hvor der ikke skal arbejdes med analyser og spareforslag. Det skaber bedre velfærd for vores borgere.” udtaler Borgmester Marie Stærke

Også positive udtalelser fra de øvrige partier

- Efter at have gennemgået et servicetjek af den kommunale økonomi støtter Konservative at de bebudede rammebesparelse ikke gennemføres og bifalder at beslutningen tages allerede nu, for at undgå unødig bekymring hos borgere og medarbejdere, udtaler Flemming Christensen fra det Konservative Folkeparti.

- SF er meget glade for, at vi undgår forringelser på børne- og skoleområder. Næste mål for os er, at vi får diskuteret hvordan vi skal komme videre med investeringerne i minimumsnormeringer på børneområdet, siger Thomas Kielgast fra SF

- Det at råderumsbesparelserne fjernes betyder, at der kommer mere ro i de forskellige udvalg. Dette betyder dog ikke, at udvalgene ikke skal optimere og bruge pengene på den bedste måde for borgerne - det er stadigvæk vigtigt for Dansk Folkeparti fra Bent Sten Andersen

- Udvikling og kvalitet istedet for besparelser - I Enhedslisten er vi yderst tilfredse med den nye økonomiske situation hvor vi kan aflyse de store årlige besparelser og istedet kan se frem imod styrkelse af kvaliteten i vores fælles løsninger, udtaler gruppeformand for Enhedslisten, Niels Rolskov

“Liberal Alliance synes godt, på baggrund af de indikationer der er for økonomien, vi kan sløjfe besparelserne. Men vi bør fastholde arbejdet med analyserne, således at vi hele tiden holder fokus på at forfine og forbedre velfærden, slutter Liberal Alliances Jeppe Lindberg

Partierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes med de besluttede tværgående besparelser på 5 mio. kr. og at der skal være mulighed for fagudvalgene at arbejde med de analyser, som udvalgene finder spændende.Billeder fra Nyheder
Børnedyrskue i Borup 2018

LAN Party i Borup
Kunst i Medborgerhuset

Se flere billedserier i galleriet her!