Der blev vandret og og ned ad åbrinkens skrænter.

EJBY

Varm vandretur

Lørdag 4. juni 2016 kl: 16:54 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Ejby Medborgerhus havde inviteret på vandretur på den hidtil varmeste dag på året. 28 grader målte termometereret da det toppede, men turen sklulle alligevel tilbagelægges. 28 startede og kom tilbage igen.

Næsten ti kilometer lang blev turen der førte det lille lukkede selskab rundt i den sydlige omegn af Ejby.
Gruppen rundede det sted, hvor Svinevad kro engang har ligget, og de gjorde også ophold ved Yderholm Kro, og der blev fortalt historier om hvordan kroen engang var et stort udflugtssted, som havde paraleller til Tivoli og Nyhavn.

Her er der ophold ved den gamle Yderholm Kro
Her er der ophold ved den gamle Yderholm Kro

Turen indebar også en tur til festpladsen i Skovhus Vænge. Der blev også klatret på åbrinkens skrænter, og vandret op og ned ad de sjove bakker der nærmest er at betegne som pukkelpister, ved den store rødbøg. Bakkerne er dannet ved udgravningen af kalksten til Ejby Kirke for mere end 700 år sidenl.

Der var flere pauser undervejs for at alle kunne indtage nok vædske.
Der var flere pauser undervejs for at alle kunne indtage nok vædske.

Efter at have passeret vejen ned til vandmøllen og dambrug kom vi ad skovvejen til Glentehøj ved Lille Salby.

Dagens ord på vandringen var BRO, da det lille selskab var flittige til at brygge bro menneske og menneske imellem, og alle udtrykte stor fornøjelse ved at vandre med.FAKTA:
Budskabet med turen var også at gøre opmærksom på at der mangler en sti mellem Ejby og Køge. Selskabet er overbevist om, at bliver det sagt tit nok, kommer den nok også en dag.

Her er turen på et kort.
Her er turen på et kort.