Alle har erkendt problemet med tang på Valkyrien i Køge, men ingen gør noget ved det.

Valkyrien

Alle nøler i sag om tang

Torsdag 10. november 2016 kl: 21:55 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Det Radikale Venstre i Køge ønsker at få fjernet den nordlige høfde på Søndre Strand. I dette læserbrev anklager formand Søren Gommesen Kultur- og Idrætsudvalget for passivitet i sagen.

Den nordlige høfde på Søndre Strand skal fjernes for at løse problemerne med ophobning af ålegræs omkring badeklubben Valkyrien. I første omgang skal Kystdirektoratet give en godkendelse. På byrådsmødet den 22. august 2017 blev det oplyst i et svar til undertegnede, at ansøgningen til myndighederne er indsendt.
Men allerede den 30. august 2016 er den sat i bero igen.

Modsat den gang Søndre Strand blev lavet om, så har Køge Kyst denne gang fået et eksternt firma til at lave en undersøgelse af risici for tangophobning i området. Om løsningen skriver eksperterne fra Dansk Hydraulisk Institut (DHI), at de generende tang-ansamliger ikke vil være til stede, når den nordlige høfde er fjernet.
Der er således ingen, som har sat spørgsmåltegn ved om fjernelsen af den nordlige høfde er den rigtige løsning i forhold til løse problemet med ålegræs.

Så hvad venter Køge Kyst på?

I Radikale Venstre vil vi gerne opfordre Kultur- og Idrætsudvalget til at varetage badeklubbens og kajakklubbernes interesser.
Ind til nu har Kultur- og Idrætsudvalget være totalt passivt. Udvalget burde have reageret på den manglende fremdrift hos Køge Kyst.

Trin 1 er at få tangproblemet løst med fjernelse af høfden og trin 2 er at få lavet en samlet plan for den maritime halvø.

Søren Gommesen, formand for Radikale Venstre i Køge,
Nørregade 9, 4600 Køge