Køge Idrætspark

Fredag 2. september 2016 kl: 19:07 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Herfølge Borgerforening vil opgradere Herfølge Stadion. Sender åbent brev til medlemmer af Køge Kommunalbestyrelse.

Kære byrådsmedlemmer

Herfølge Borgerforening har med stor interesse fulgt med i planerne om en etablering af en ny Køge
Idrætspark.

Som vi opfatter projektforslaget vil det tilgodese breddeidrætten udelukkende i Køge centrum,
ligesom eliteidrætten i form af HB Køge A/S vil få nye og forbedrede forhold – ligeledes i Køge.

Dette har vi som udgangspunkt intet imod, men vi undrer os, da det efter vores overbevisning er
muligt at opgradere Herfølge Stadion til et evt. superligastadion for langt færre penge end det beløb,
der vil skulle afsættes til etableringen af Køge Idrætspark.

Imens vi går herude i Herfølge hver søndag og hepper på en oprykning for vores lokale
fodboldhold, står en meget stor gruppe borgere i Herfølge og opland dagligt med kummerlige
forhold til at dyrke deres idræt lokalt. Herfølge Stadion og Herfølge Hallen danner i hverdagen
ramme om op mod ca. 1.500 breddeidrætsudøvere (Herfølge Boldklub ca. 700 medlemmer,
Herfølge Gymnastikforening ca. 750 medlemmer). Disse er alle samlet om nogle meget nedslidte
omklædningsforhold og pressede bane- og haltider. Mange har helt opgivet at få haltider mv. og må
drage andre steder hen, for at kunne dyrke deres sport.

Herfølge er Køge Kommunes næststørste bysamfund med en stærk tradition for og stor opbakning
til foreningslivet. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at Køge Byråd, i sine bestræbelser på at skabe
bedre vilkår for såvel bredde- som eliteidrætten i kommunen, som minimum tilgodeser
breddeidrætten i Herfølge ved at afsætte midler til at gøre vores elendige omklædningsfaciliteter
tidssvarende, således at vi fortsat kan fastholde vores mange sportsfolk – børn, som unge og ældre.

Køge Kommune har som foreløbigt punktum i et stort arbejde lanceret en Idrætsstrategi for Køge
kommune 2015 – 2025, hvori det bl.a. fremgår at ”Tilstræbe tidssvarende faciliteter, der afspejler
foreningernes og medlemmernes behov”. Set i dette lys, er kontrasten skærende i forhold til de
foreløbige planer om udelukkende at koncentrere midler til udvikling af Køge Idrætspark.

Vi håber at byrådet vil revurdere fordelingen af midlerne, således at også den meget store
breddeidræt i Herfølge bliver tilgodeset.

Vi står til rådighed for uddybende kommentarer.

På vegne af Herfølge Borgerforening


Hans Christian Andersen, formand