Tilbage i november 2020 da den første bid af Vestre Ringvejs forlængelse stod færdig.

Omfartsvej I

Torsdag 6. januar 2022 kl: 16:00 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

I Borup bor en arkitekt og byplanlægger, Hans Møller, og han har lagt kræfter i dels at analysere det forslag som Køge Kommune har fremlagt til forlængelse af Vestre Ringvej og dels kommer han med forslag til forbedringer.
Dette er første indlæg.

Åbent brev til Køge kommune og Borgmesteren

Borup omfartsvej

Nu har Teknik- og Ejendomsudvalget godkendt den endelige dispositionsplan. Det er et trist resultat
efter den livlige debat. Der kommer ikke niveaufri stikrydsninger ved Ørninge og Ryeskov.
Hvordan udvalget har kunne finde rede i materialet, er en gåde. Det er meget, meget stort og
uensartet. Også de økonomiske overslag.

F.eks. står der, at det fjerde ben i Møllevejsrundkørslen koster 20.000 kr. pr. meter. Det er kun en
lille vej på flad mark. Omfartsvejen koster 23.500 kr. pr. meter. Det er en meget større vej med 2
rundkørsler og 750 meter stier, vejdæmning og blød bund, samt ænding af Ryeskovvej og
Ørningevej. Der må være langt større forskel i prisen, så hvad skal man tro?

Jeg sendte selv en skitse under debatten, som blev anbefalet både i Skovbrynet og Ørninge. Den har
nydt den ”ære”, at blive omtalt i materialet, hvor den straks blev kasseret.
Jeg havde f.eks. flyttet rundkørslen syd for Ørninge, og lagt en stibro på Ørningevej. Man generer
ikke nogen på den måde, man får mindre støj, og en helt bilfri skolevej. I materialet står der, at det
vil kræve en vejsænkning på 4,5 meter under stibroen, og dermed en stigning på 5% op til
rundkørslen, 80 meter væk, hvilket ikke kan anbefales. Det tror da pokker, det ville jeg heller ikke
selv. Men det er heller ikke det, jeg har foreslået.

I mit forslag ligger rundkørslen 130 meter fra Ørningevej. Her er terrænet 1,5 meter lavere. Stibroen
følger koten i Ørninge, som er 1 meter højere. Så vejen skal kun graves 2 meter ned, og stigningen
op til rundkørslen bliver 1,5%.

Med stibroen sparer man ca. 375 meter cykelsti i rundkørslen. Fordelingsvejen i Møllebankerne 3
skal ikke ud på Ørningevej, så her sparer man også. Men først og fremmest undgår man den
uskønne og utrygge omlægning af Ørningevej. Den samlede økonomi skal nok vise sig at være
bedst med stibroen.

På samme måde med mit forslag ved Skovbrynet. Det blev kasseret, da man mente det ville kræve
en fartbegrænsning på 60 km. Men sådan er det også blevet i dispositionplanen, uden at fordelene
fra mit forslag er opnået. Vejen i dispositionsforslaget er ca. 130 meter længere, men
respektafstanden til Skovbrynet er halveret.
Stianlægget er ca. 100 meter længere, og det er ikke niveaufri. Det bliver mindst 3 millioner kr., som i stedet kunne bruges på en stitunnel.

Der er mange flere mærkelige forhold i materialet. Jeg kan ikke forstå, at man har accepterer det
som beslutningsgrundlag. Det kan både medføre dårlig kvalitet, og grimme økonomiske
overraskelser.

Nu starter der jo et nyt Teknik- og ejendomsudvalg, med kun en enkelt genganger. Jeg synes det
nye udvalg skal se på sagen med friske øjne, og herunder få sagsfremstillingen forenklet, og
beregningerne undersøgt. Og jeg vil gerne gentage mit mange gange fremsatte tilbud om dialog.

Venlig hilsen fra
Hans Møller, arkitekt og byplanlægger
Hovedgaden 10A, 4140 Borup