Læserne mener

Discount Ringvej

Tirsdag 1. maj 2018 kl: 18:28 af: Hverdagsnyt.dk
Print venlig side!   Større tekst   Mindre tekst

Bent Bramnsnæs savner støjvolde for Vestre Ringvejs forlængelse mod Ørninge.

Køge kommune har som alle ved, planer om at forlænge ringvejen ved Borup. Jeg har skriftligt anmodet Køge Kommune om at få at vide nøjagtig hvor den kommende ringvej skal gå, da min grund (Ørningevej 10) kommer til at ligge tæt på. Det er man ikke meget for at mene noget om. Man har dog sendt mig et foreløbigt matrikelkort (vedhæftes),og ved gentagne skrivelser, har jeg nu fået at vide at ringvejen skal gå øst for den fuldt optrukne røde streg, foreløbig til Ørningevej.

Området fra den fuldt optrukne røde streg, mod Ørningevej og Kløvestedvej, er det der er tilbage til min nabo (ca 2 hektar), når de har solgt jord fra til Køge Kommune.

Køge kommune vil lave en discount løsning med støjvold mod den nye bebyggelse men ingen støjforanstaltninger mod landsbyen Ørninge, temmelig urimeligt. Derudover vil man lave en rundkørsel på Ørningevej. Meget fantasiforladt. Efter min mening ødelægger man landsbyen Ørninge, ved ikke at grave ringvejen ned.

Jeg og flere andre har ved flere lejligheder foreslået at den kommende ringvej graves ned, således at både landsbyen Ørninge og den kommende bebyggelse ikke får så mange støjscener.

1. Over den nedgravede ringvej bygger man en bro så Ørningevej får samme forløb som i dag.

2. Ringvejen graves ned, og Ørningevej lukkes fra nr. 10 og 17. Samt ved åen ved Ørningevej 15. Der bygges en cykelbro over den nedgravede ringvej. En elegant løsning, så beboere i Skovbrynet har direkte adgang til stisystemet til institutioner, skole og indkøbscenter, uden at krydse veje med biltrafik.
Der laves tilslutning til den nye ringvej ved Kløvestedvejen

Alternativ kunne man lukke Ørningevej ved nr. 10 og 17 og ved nr. 15, og undlade at lave en bro, og lade tilkørsel ske fra Kløvestedvej

At Køge Kommune agter at bygge vejen; bør ingen være i tvivl om. Der er vedtaget en lokalplan, der er lavet et midlertidigt matrikelkort, hvor vejen formentlig skal gå. Men hvorfor Køge Kommune gå efter den dårligste løsning. Efter min mening vedrører det os alle i Borup. Hvorfor skal vi i udkants Køge, spises af med en discount løsning.FAKTA
Skrevet af:
Bent Ramsnæs
Ørningevej 10
4140 Borup